Bariéry v dome

Bývam v 7-poschodovej bytovke. Nedávno sa do našej bytovky prisťahovalo  dievča s pohybovým defektom. Vie sa pohybovať iba na dvoch barlách !rodina.png

  • Doposiaľ som si nikdy neuvedomila, ako hlúpo sú bloky riešené. Dievča býva na 4 poschodí. V bloku máme síce výťah, no k nemu – k jeho dverovej časti- je potrebné prekonať schodíky do vchodu a schody na vyvýšené prízemie, odkiaľ sa dá nastúpiť do výťahu.
  • Druhá možnosť je dostať sa do bytovky cez zadný vchod a prísť priamo k zadnej časti výťahu a ten obísť a tak nastúpiť.

  Ak by bola celá bytovka otočená naopak, respektíve ak by aspoň prístup k výťahu bol riešená naopak, tak by sa ľuďom s handicapom  žilo ľahšie .
Že prečo to takto nestačí ?

  • Parkovisko je pred blokom- cesta z parkoviska je teda podstatne kratšia ako druhé možnosť- obísť celý blok a tak ušetriť pár schodov k výťahu.

 Asi nešlo o nič , iba pri projektovaní nerozmýšľame dostatočne a nemyslíme na ľudí s pohybovým problémom.
 schodiště.jpg
Nehovorím iba o starých bytovkách. Hovorím aj o tých nových, ktoré sa ojedinele už iba stavajú.
Máme zákony ne akékoľvek hlúposti ! Čo tak dať do zákona povinnosť urobiť bezbariérové vstupy? Čo tak dať do zákona povinnosť vo verejných budovách a domoch a aj pred nimi dať dlažby s takou povrchovou úpravou, aby sme sa nešmýkali!
Zaiste nie na všetko je potrebný zákon- stačil by zdravý rozum ! Ale čo ak ten projektantom chýba ? Možno nechýba, iba na to pozabudli, že veru žijú medzi nami ľudia, ktorým sa nepohybuje tak ľahko  !
Žijeme rýchlo a často si ani len neuvedomujeme, ako maličkosti môžu pomôcť alebo spríjemniť život  iným.
Buďme vnímavejšími a pozornejšími k svojmu okoliu, k ľuďom okolo nás. Urobí to aj nás samotných šťastnejšími .Veďme k ohľaduplnosti  a k tolerantnosti k požiadavkám druhých aj deti. Poďme im všetci príkladom! Raz sa nám to určite vráti .