Niektoré analýzy si doma nedokážeme vykonať dôsledne a presne, preto nám s tým radi pomôžu odborné firmy

Zdravie je pre človeka najdôležitejší faktor, ktorý vplýva na kvalitu života a jeho dĺžku, preto by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme čo najviac eliminovali vplyv škodlivých látok na náš organizmus a zaujímať sa, čo vlastne prijímame v podobe potravy a vody. Moderné technológie nám umožňujú zistiť si čistotu vody aj doma, čo je veľmi výhodné a rýchle.

Vybavenie a zariadenie na rozbor vody

V domácom prostredí si dokážeme zistiť základné vlastnosti pitnej vody, jej tvrdosť či prítomnosť najčastejšie sa vyskytujúcich látok, ktoré znečisťujú vodu. Kontaminácia môže byť spôsobená dusičnanmi či dusitanmi alebo rozličnými baktériami a podobne, to si však vyžaduje úpravňa vody použitie testov na analýzu vody, ktoré tieto látky vo vode objavia. S touto žiadosťou sa môžeme obrátiť na odborné firmy a nechať to na nich alebo si na internetových stránkach nájsť predajcu testov a analýzu vykonať v domácom prostredí.

Pri variante, že radšej to necháte v rukách odborníkov, budete mať istotu, že testy budú vykonané presne a dôkladne, aby bol výsledok pravdivý, lebo podľa toho sa dá určiť aj ďalší postup pri jej čistení. Pre domácnosti poskytujú úpravu pitnej vody aj inštaláciou vodných filtrov, ktorým predchádzajú obhliadky u zákazníkov a následne vypracovanie cenovej ponuky. Obhliadka je nezáväzná a zadarmo. Podľa výsledku obhliadky navrhnú technológiu a systémy na úpravu vody len kvalitnými produktmi, ale aj jej dezinfekciu, pri odstraňovaní baktérii sa používajú UV lampy.

Musíme vedieť, čo vlastne pijeme

Laboratóriá, lekárne, priemysel či iné výrobné podniky takisto musia sledovať čistotu a zloženie vody, na to však treba vykonať zložité čistenie priestorov a povrchov. K problémom treba pristupovať individuálne, každý návrh odkonzultovať so zákazníkom a na základe týchto dohôd navrhnúť konečné riešenie napríklad inštaláciu nevyhnutnej technológie. Dodanú technológiu má firma pod kontrolou aj naďalej, dlhodobo sa o ňu stará a poskytuje aj servis.

Posted in Web