Špičkové obaly pre automobilový priemysel

Pri výrobe automobilov sa prepravné plastové obaly využívajú vo veľkej miere. Samozrejme, aj iné odvetvia a druhy priemyslu potrebujú manipulovať, prepravovať alebo skladovať, či už produkty alebo jednotlivé diely pri výrobe. V mnohých prípadoch vedia efektívne inteligentné obaly, prispôsobené na mieru uľahčiť prácu a zefektívniť celý výrobný proces. Firma tak vie optimalizovať viaceré oblasti a časti výroby a ušetriť prostriedky napríklad na pohonné hmoty.

diely automobilu

Efektivní a špičkové plastové obaly https://www.schoellerallibert.com/cz/markets/automotive/.

Schoeller Allibert patrí v dôležitým výrobcom prepravných obalov u nás i v celej Európe. Medzinárodná spoločnosť dospela k poznatkom z praxe počas mnohých rokov výroby a distribúcie obalov. Potreby jednotlivých odvetví im tak nie sú cudzie. Pre automobilový priemysel sa okrem paliet a kontajnerov, môžu hodiť napríklad prepravné plastové bedničky, či už s vekom alebo bez veka, ktoré sú vratné, znovu použiteľné, majú dlhú životnosť a mnohé sú skladacie, takže ušetria množstvo miesta. Špeciálna prepravka Euroclick je skonštruovaná tak, že sa dá krásne nastaviť možnosť jej výšky.

výroba

Navyše sa horná časť prepravky môže dodať v rôznych farbách, ak treba napríklad rozlíšiť niektoré faktory pri manipulácii alebo skladovaní. V roku 2016 vyhrala táto prepravky cenu Obal roka. Prepravky sa dajú prispôsobovať jednotlivým výrobám alebo strojovým, či automatizovaným úkonom. Jednoducho všetko sa dá zefektívniť s obalmi od Schoeller Allibert na maximum.

Plast, z ktorých sú vratné obaly vyrobené je recyklovaný a po skončení používania výrobku sa dá ďalej recyklovať. Plasty sú veľmi pevné a vhodné na prepravné účely. Navyše dávajú výrobkom dlhú životnosť. Mnohé obaly sa dajú nielen zakúpiť, ale aj prenajať, čo rozširuje možnosti ich zavedenia v praxi.