Tajomstvo mužov odhalené!!!

Muži a ženy často používajú úplne odlišný jazyk, aj keď hovoria tou istou rečou a v mnohých veciach sú úplne odlišní. Nenadarmo sa hovorí, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. V prírode panuje dokonalá harmónia. Každé „prečo“ má svoje „preto“. Muž i žena v živote plnia určité úlohy a navzájom sa tak dobre dopĺňajú, že len spoločne môžu vytvoriť dokonalú harmóniu. Skúsme sa pozrieť na to, ako to funguje v mužskom svete.

podnikatelé

Mužská reč

Vedecké výskumy dokázali rozdiely medzi fungovaním mužského a ženského mozgu. Ženský mozog sa viac vyvíja v oblasti komunikačných schopností, mužský zas v oblasti priestorových schopností. Už v útlom veku majú dievčatá bohatšiu slovnú zásobu ako chlapci a zvyčajne ju aj viac používajú. Muži majú často pocit, že ženy priveľa rozprávajú a, z ich pohľadu, často „o ničom“, pretože často komunikujú o pocitoch, používajú zdĺhavé vety a k veci sa dostávajú okľukou. Muži zas hovoria v kratších, štruktúrovanejších vetách, priamočiaro a „k veci“. Muž hovorí iba vtedy, keď má čo povedať.
O čom sa rozprávajú muži?Chlapci hovoria o veciach a o činnostiach, o tom, kto čo urobil, kto je v čom dobrý a ako fungujú veci, o športe, o strojoch a o fungovaní rozličných zariadení. Dospelí chlapi sa rozprávajú o športe, o svojej práci, preberajú správy, hovoria o tom, čo robili a kde boli, o technologických vymoženostiach a o mechanických hračkách.

Citová oblasť
Pre mužov je prirodzené, že prejavujú svoje pocity skôr skutkami ako slovami, že potrebujú priamu výzvu a nerozumejú náznakom a okľukám, a preto by ich ženy za to nemali odsudzovať a trestať. Muži nevedia čítať myšlienky, aj keby si to mnohé z nás akokoľvek veľmi želali. Keď žena niečo chce, musí o to priamo požiadať. Žiadne náznaky nefungujú. Čím skôr tento fakt ženy prijmú a zmieria sa s ním, tým menej nešťastné budú, že zase ten ich „nepozorný“ partner nepochopil, že túžia po šperku s modrým kameňom, lebo spomenuli, aká krásna je modrá obloha.

Priestorové videnie
Už v praveku bolo úlohou muža – lovca vystopovať a uloviť korisť. Pri tejto činnosti nepotreboval rozprávať, aby nevyplašil korisť, potreboval sa len dobre zorientovať. Preto sa v mužskom mozgu výrazne vyvinula vizuálno-priestorová oblasť na úkor tej jazykovej. A preto sa muži zvyčajne lepšie orientujú v priestore, lepšie sa vyznajú v mapách a oveľa menej často sa „stratia“ či zablúdia.
 
mapa
 
Mali by sme si uvedomiť, že muž a žena sú si rovnocenní, aj keď sú v mnohých oblastiach odlišní. Práve tá odlišnosť nás robí zaujímavými a príťažlivými pre opačné pohlavie. Rovnocennosť neznamená potlačenie ženskosti či mužskosti. Nesmieme zabúdať, že aj keď ženy viac prejavujú svoju citovosť a muži praktickosť, neznamená to, že muži sú bez citov a že ženy nie sú schopné prakticky či logicky myslieť. Rozdiel je hlavne v ich prejave. Ak si uvedomíme rozdiely v myslení mužov a žien, nebudeme sa pokúšať našich partnerov zmeniť, ale im porozumieť, pochopiť a podporiť ich, vďaka čomu bude náš vzťah oveľa krajší a trvalejší.

Posted in Nezařazené