Vyjednávanie je cesta, ale čo to vlastne je?

Ako by ste definovali vyjednávanie? Respektíve čo si pod týmto výrazom predstavíte? Napadne vás skôr poslanecké plénum, stretnutie diplomatov či niečo akčnejšie. Ako je napríklad prepadnutie banky a následný pokus prehovoriť tých zlých aby prepustili rukojemníkov a vzdali sa? Kancelária, podnikatelia.jpg
 
Možností na odpoveď je neúrekom, a sme si toho plne vedomí. No nie je to iba o vyššie spomínaných záležitostiach. Paleta možností kde všade sa to deje je omnoho širšia ako sa môže zdať na prvý pohľad. Tento pojem by sa dal v jednoduchom ponímaní opísať ako rozhovor jednej alebo viacerých osôb za účelom dosiahnutia určitého výsledku. Ten nakoniec vôbec nemusí byť prijateľný pre všetky do procesu zainteresované strany prijateľný. V niektorých prípadoch sa môže jednať o kompromis medzi požiadavkou jednej strán a ústupkom druhej strany. Prípadne kompromisom pretože to všeobecne situácia nedovoľuje riešiť ináč.
 
 Z uvedeného nám teda vyplýva že sa jedná väčšinou o dosť zložitý proces kde sa každá zo strán snaží dosiahnuť svoju pravdu a a svoj cieľ. Aj keď to nemusí vždy tak vyznieť, v skutočnosti sa jedná o cielený a štrukturovaný proces.
 
Obecne je tento spôsob presadzovania si svojho v obecnom ponímaní považovaný za sociálny a nie intrapsychycký.  Napriek tomu že za naše rozhodovanie je o tom čo je a čo nieje správne. Respektíve čo si myslíme že je správne. Presadzujeme ho tvrdohlavo aj voči ostatným. Častokrát za to môže náš vnútorný hlas ktorý nás vedie a napovedá nám. Napriek tomu že sa dokážeme podvedome takzvane pohádať sami zo sebou, nejedná sa o vyjednávanie. Ale nazývame to rozhodovanie. Tieto dve pojmy ako je rozhodovanie sa a vyjednať niečo bývajú často zamieňané medzi sebou aj keď to nemusí byť vidieť na prvý pohľad.
 
Kedy sa bavíme o rozhodovaní?
 
O rozhodnutie sa jedná vtedy ak už majú všetky zúčastnené strany spoločnú predstavu čo a ako treba urobiť a začína proces realizácie. Pričom sa riešia konkrétne požiadavky v rámci situácie a každý prikladá svoj kúsok znalosti k dielu.
 Spečatenie dohody.jpg
Vyjednanie si svojho …
 Naproti tomu ak niečo potrebujete urobiť a tak sa najprv dohadujete čo a ako by ste mali začať. Pričom každá zo strán má jasnú predstavu ako by to malo byť a začína sa tak debata o tom ako a čo by sa malo urobiť. Ani jedna zo strán pričom nieje presvedčená že opačný názor je správny a dožaduje sa opakovane argumentov. Pričom argumentácia nemusí byť riešenie, pretože je potrebné najskôr presvedčiť o svojej pravde a argumentácia tak nemá miesto.