Vzdelávanie sa nekončí v laviciach

Človek sa učí už od narodenia. Prvé skúsenosti zbiera aj v brušku, narodí sa, a začne sa nasavať do seba informácie od okolitého sveta a samozrejme od rodiny. Neskôr začne chodiť do škôlky, kde drobcov pripravia do základnej školy vychovávateľky.
Práve v škôlke naučí základy, preto starostlivo vyberáme kam bude chodiť nás drobec. Základná škola nám zapíše do pamäti tie základné vedomosti o svete. Stredná škola, gymnázium, vysoká škola nám naučí pracovať vo zvolenej profesii.

fantazie
 
Po ukončení štúdia sa však vzdelávanie nekončí. Rôzne kurzy, školenia, čítanie novín, ale aj rozhovory s ľuďmi nám rozširujú poznatky.
 
Štatistika Slovenska nám hovorí, že v roku 2010
» až 101 244 detí nechodil do školy. To znamená 2.2 % obyvateľov SR.
» 763 932 žiakov ukončil základnú školu a ďalej neštudoval. 16.6 % z populácie.
» 3 156 972 študentov dokončil úspešne strednú školu. 68.6 % znamená väčšinu Slovákov.
» 579 852 ľudí navštevoval Vysokú školu a získal diplom až  12.6 %       
«Populácia k roku 2010 (od 15 rokov veku):  4 602 000
 
» V roku 1980 nechodil do základnej školy len 14 700 teda 0.4 % ľudstva našej republiky
» 1 701 525 žiakov ukončil len strednú školu, čiže 46.3 %
» 1 771 350 študentov úspešne dokončil strednú školu, 48.2 %
» Diplom získal 183 750 populácie, číslom 5 %      
«Vtedy (1980) žilo na Slovensku 3 675 000 ľudí nad 15 rokov veku.
 
Zo štatistík vyplýva, že do školy v roku 1980 chodil skoro každý. Zároveň vidíme v dnešnej dobe chodí na univerzít každý štvrtý študent.
 
Česko je na tom najlepšie minimálne v Európe.
V 2005 chodil do školy každý, teda 100% obyvateľov. Z tohto 88% na strednú, 10,9% na vysokú. Maďarsko je na tom podobne.

škola
 
Každá krajina má svoju štatistiku, svoju históriu. Jedno je však isté: Všetko čo človek naučí, pomôže žiť život ľahšie. Prišli na to aj chudobnejšie krajiny (svedčia o tom stúpajúce čísla absolvovania základných škôl).
 
Veľa múdrosti opisujú, prečo sa oplatí rozvíjať vedomosti, alebo čo znamená vedieť.