Zábava na hodinách môže byť realitou!

Nemáme tým na mysli, aby si vaši žiaci robili hocičo. Vieme však, že v dnešnej dobe je veľmi náročné vyhovieť potrebám žiaka a hlavne ho zaujať tak, aby mal k danému predmety aký-taký vzťah. Dnes sa už moderným technológiám nekladú zábrany.pokus fyzika muž.jpg
Využiť teda môžete napríklad interaktívnu tabuľu. Na internete si viete nájsť rôzne cvičenia napríklad na výučbu cudzích jazykov. Čo tak sa raz do týždňa so žiakmi takto zahrať? Nechajte ich, nech hodinu vedú oni. Tu sa nám opäť núka nápad, aby ste na akomkoľvek predmete pre deti vytvorili prostredie, kde oni budú hodinu viesť sami a vy budete len pozorovateľ. Nielen že sa naučia, možno začnú inklinovať k pozíciám, kde je nevyhnutné vystupovanie. Naučia sa prezentovať sami seba a okrem toho si zlepšia aj komunikačné a organizačné schopnosti. Samozrejme, vopred treba nastaviť aspoň minimálne pravidlá, aby tie hodiny mali systém.
Ak vám to škola dovolí, urobte si zážitkové hodiny. V lete napríklad vonku. Deti to namotivuje a vaše hodiny oživí.
Vytvárajte projekty. Ale nie tie nudné v powerpointe. Nechajte, aby si žiaci zvolili, ako chcú projekt prezentovať a robiť. Kreativite sa medze predsa nekladú! Nechajte ich zároveň pracovať v skupinách. Buďte len ich mentor, sledujte ich a nasmerujte ich, ale nech na všetko prídu sami.učiteľ žiaci tabuľa.jpg
Veďte diskusie na rôzne témy. Vytvárajte modelové scény a tých menej komunikatívnych nechajte, aby si robili svoju prácu v pozadí. Napríklad nech vytvoria tvoriví plagát, ale nech ho odprezentujú tí, ktorí naozaj na ľudí vedia zapôsobiť. Tak si každý príde na svoje a nebude sa cítiť rozpačito.
A čo tak zmeniť prostredie triedy? Môžete presunúť lavice do tvaru U. Prípadne triedu spoločnými silami nejako vyzdobte. Na hodinách literatúry si každý môže priniesť knihu, ktorú rád číta a zhovárajte sa o tom. Na hodinách matematiky a fyziky im uveďte prax, kde to využijú. Robte často pokusy a nebojte sa nechať žiakov, aby si ich vyskúšali tiež. A čo vám bude odmenou? Predsa ich šťastné tváre, že robia niečo, čo ich baví.