Vykurovať dom sa dá ekologicky a ešte aj s dotáciou

Európskej únii záleží na tom, aby sa do popredia dostali vykurovacie zariadenia domov, ale aj bytov v ekologickejšie podobe, teda takej, ktorá šetrí životné prostredie. Kvôli tomu EÚ vyhlasuje dotácie, ktoré získavajú fyzické osoby na základe žiadosti. Tieto dotácie majú rôzne maximálne sumy, ktoré môžete dostať, ale určite pomáhajú k tomu, že ekologickejšie vykurovanie domu je čoraz viac prístupné aj obyčajným ľuďom.

rodinný dům

Na aké vykurovacie zariadenia môžem žiadať dotáciu?

Poznáme rôzne druhy zariadení na vykurovanie domu, avšak v súčasnosti, kedy naša planéta čelí veľkému znečisteniu prostredia, či už veľkým pohybom áut, alebo obyčajnej nezodpovednosti ľudí, je potrebné začať vykurovať inak, teda ekologicky. Každý človek by mal začať od seba a teraz je to jednoduchšie o to, že únia vám na vaše zariadenie prispeje dotáciou. V tejto dotácií sú zahrnuté nasledovné zariadenia. Slnečné kolektory, ktoré slúžia na ohrev TÚV a na podporu pre vykurovanie domu, dotáciu na tieto kolektory môžete získať až vo výške okolo 1 500 – 1 750 €. Tepelné čerpadlá, ktoré na základe využívania obnoviteľnej energie znižujú prevádzkové náklady domácností a sú šetrné k životnému prostrediu, pri tomto type vykurovania môžete získať finančné prostriedky od 2 720 € až po 3 400 €. Ďalším spôsobom ekologického vykurovania domu sú kotly na biomasy, kde v tomto projekte sú oprávnené kotly na spaľovanie peliet, brikiet a štiepok a aj kotly na splyňovanie kusového dreva. V tomto prípade môžete dostať finančné prostriedky vo výške od 1 200 € až po 1 500 €. Pre tieto ekologické spôsoby vykurovania domu môžete dostať dotáciu od EÚ z OP Kvalita životného prostredia, a to jednoducho prostredníctvom žiadosti o dotáciu.

horská chata

Na čo nemôže zabudnúť

Okrem toho, že EÚ sa snaží chrániť životné prostredie, dbá aj na kvalitu zariadení, ktoré slúžia pre vykurovanie domu. Všetky zariadenia, na ktoré chcete žiadať dotáciu od EÚ musia spĺňať technické parametre a musia byť certifikované, čo znamená, že musia byť vyrobené z kvalitných materiálov a za kvalitného technologického procesu. Ak máte záujem dozvedieť sa o spôsoboch vykurovania domu viac, určite navštívte internetové stránky spoločnosti http://vykurovanie24.sk/.